ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΦΙΛΩΝ

Στα πλαίσια των παρεμβατικών προγραμμάτων για την προώθηση της ισότητας των φύλων , το σχολείο μας συμμετέχει τη φετινή χρονιά 2006-2007  στα προγράμματα αυτά  με τα εξής θέματα:

  1. «Προσανατολισμός μαθητών ,μαθητριών στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Εργασία- Ανεργία στους εκπαιδευτικούς κατά ειδικότητα και φύλο.»  Στο πρόγραμμα συμμετέχει το  τμήμα Γ3, με υπεύθυνο  καθηγητή τον κ. Κορρέ  Ανδρέα.

  2. Το τμήμα Β2, με υπεύθυνο  καθηγητή τον κ. Παναγιωτόπουλο Αλέξη, διενεργεί μια έρευνα για την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική της σύγχρονης Ελλάδας. Ξεκινήσαμε ερευνώντας πόσες γυναίκες υπάρχουν στην Βουλή, στη συνέχεια βρήκαμε πόσες γυναίκες εκλέχτηκαν Νομάρχες και πόσες Δήμαρχοι στους μεγάλους δήμους της χώρας. Τέλος θα εξετάσουμε δειγματοληπτικά πόσες γυναίκες υπάρχουν στα 15μελή συμβούλια των ελληνικών σχολείων.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας..