ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α1 27
Α2 26
Α3 26
Β1 22
Β2 25
Β3 26
Γ1 25
Γ2 24
Γ3 23