Πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής «Ο κόσμος της ελιάς»

   Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής: «Ο κόσμος της ελιάς».

  Στόχοι του προγράμματος ήταν η διερεύνηση και κατανόηση της σημασίας του δέντρου της ελιάς για το φυσικό περιβάλλον της Μεσογείου και της θέσης της για τον ελληνικό πολιτισμό, όπως και η εκτίμηση της διατροφικής αξίας του ελαιολάδου, ως βάση της μεσογειακής διατροφής.

  Στην παιδαγωγική ομάδα συμμετείχαν 32 μαθητές σε πέντε ομάδες, από την πρώτη και τη δευτέρα τάξη ,υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου και των συμμετεχόντων καθηγητών.(κ. Γ. Κοντόπουλου, κ. Χρ. Καρούση, κ.Μ.Βλασερού και κ. Αικ. Βίσκα).

  Τα παιδιά, αναπτύσσοντας πνεύμα συνεργασίας και αξιοποιώντας τις δημιουργικές τους ικανότητες και μέσα στα πλαίσια του -ομολογουμένως- ελάχιστου διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου τους, ασχολήθηκαν με την έρευνα, τη συλλογή και τη σύνθεση πληροφοριών και τεκμηρίων, προσεγγίζοντας  ποικίλες διαστάσεις του ευρύτατου αυτού θέματος: το ελαιόδεντρο και τα προϊόντα του στο παρελθόν μέχρι και την εποχή μας, την ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Νάξο ,την ελιά στη μεσογειακή διατροφή, την ελιά στο λόγο και στην τέχνη.